Met het volwassen worden van de stokken komen ook de eerste gebrekskenmerken aan het licht: gebarsten druive en magnesiumgebrek bij witte en blauwe druiven.