Het heeft even geduurd, maar na de aanvankelijke verbouwing en een aantal jaren in gebruik voor andere doeleinden, is het nu dan toch zover; de wijnmakerij in de voormalige stallen is in gebruik genomen. Het uitzicht uit de ramen mag er ook wezen!