Nederlands Gilde van Sommeliers – Nederland is 2 Magistri Vini rijker. Op 26 januari ontvingen Udo Göebel van WineMatters in Koog aan de Zaan en Ibert van der Waal van Wijnimport J. Bart in Zuidoostbeemster het diploma Magister Vini uit handen van de voorzitter van de Stichting Magister Vini, mevrouw Renée Bergkamp. Het diploma Magister Vini is het hoogst haalbare Nederlandse diploma op wijngebied. Het is de derde keer dat er diploma’s zijn uitgereikt. Totaal telt Nederland nu vijf Magistri Vini.

De feestelijke uitreiking vond plaats in het kantoorgebouw van het Productschap Wijn in Den Haag.

Het Examen Magister Vini voldoet aan de eisen op niveau 4 zoals deze zijn vastgesteld door de Stichting WijnExamens Nederland (SWEN). Magister Vini is een initiatief van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren en het Productschap Wijn.

Het proeftechnisch examen van Magister Vini bestaat uit drie modules. Aan de hand van blindproeverijen hebben de kandidaten verschillende typen wijn moeten beoordelen op het gebied van leeftijd, ontwikkeling, potentie, kwaliteit en commerciële reikwijdte.

Het theoretisch deel van het examen bestaat uit vier modules over de onderwerpen wijnbouw, wijnbereiding, markt en marktbewerking en actuele onderwerpen.

De proeftechnisch en theoretische modules zijn in 2010 en 2011 geëxamineerd. Ter voorbereiding op de module-examens hebben de kandidaten een voortraject gevolgd bij de Wijnacademie in Maarn. In september 2009 zijn 12 kandidaten gestart met het voortraject. Udo Göebel en Ibert van der Waal zijn de eerste twee geslaagden van deze groep.

Naast het afleggen van de module-examens maakt het schrijven van een scriptie ook onderdeel uit van het Examen Magister Vini. De titels van de scripties zijn:

Oude stokken chenin blanc in Zuid-Afrika: koesteren of rooien? (door Udo Göebel);

¡Tempranillo, een werelddruif?! (door Ibert van der Waal).

De scripties van Udo Göebel en Ibert van der Waal zijn na te lezen op http://www.magistervini.nl/

Met het instellen van het Examen Magister Vini wordt tegemoet gekomen aan de wens van de wijnbranche om de wijnkennis in Nederland op een hoger niveau te brengen.

Bron: www.sommeliers.nl