De Europese Unie heeft te hoge bedragen betaald aan bepaalde wijnbouwers om hun wijngaarden te sluiten. Het subsidiepotje is hierdoor snel opgeraakt en het doel niet bereikt. Dat staat in een rapport dat de Europese Rekenkamer dinsdag in Brussel heeft gepresenteerd.

De Europese Unie deelde tussen 2008 en 2011 ruim 1 miljard euro uit om wijngaarden te sluiten. Dat moest het overschot aan Europese wijn beperken. Doel was om zo jaarlijks 18,5 miljoen hectoliter wijn minder te produceren, maar de regeling kwam niet verder dan 10,2 miljoen hectoliter.

De Europese Unie is de grootste wijnproducent ter wereld. Zij levert ongeveer 60 % van de wijnproductie in de wereld. De wijnconsumptie in de EU is in de afgelopen twintig jaar significant gedaald, met name in de belangrijkste producerende lidstaten (Frankrijk, Italië en Spanje). Tussen 2000/2001 en 2008/2009 is de import van wijn in de EU bovendien sterker toegenomen dan de wijnexport uit de EU. In dit opzicht is het structurele productieoverschot de afgelopen decennia een vast kenmerk geweest van de Europese wijnmarkt. In 2008 introduceerde de Raad een hervorming van de gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt teneinde de concurrentiepositie van wijnbouwers in de EU te verbeteren en het evenwicht tussen vraag en aanbod in de wijnsector te bevorderen.