altDe Academie voor Gastronomie en het Nederlands Gilde van Sommeliers (NGS) introduceren 4 nieuwe vaktitels. Die zullen meer helderheid moeten scheppen in het onderwijssysteem en hebben de bedoeling meer perspectie te openen voor jonge mensen. Dr. Peter Klosse van de academie: “Op het gebied van wijncursussen en gastronomie is er een breed aanbod van opleidingen. Daar is niks mis mee, maar nu zijn het allemaal eilandjes. En ik wil bruggen slaan.”

Opleiders
De nieuwe structuur biedt volgens de initiatiefnemers voordelen voor alle opleiders (inclusief ROC’s). Zij leiden op en externe instanties nemen de examens af. Hierdoor moet het niveau van de diploma’s landelijk gewaarborgd zijn.

De externe instanties op wijngebied zijn de WSET (internationaal) & SWEN (nationaal). SVH beheert het examen gastronomie. Het nieuw te vormen Instituut voor Gastronomie Examen ( IGE) gaat de gastronomische vaardigheden examineren.

Ditzelfde instituut verleent tevens de overkoepelende titels leerling-sommelier, junior gastronoom-sommelier, professioneel gastronoom-sommelier en academisch gastronoom-sommelier.

Doorstromen
De structuur met de titels en de daaraan gekoppelde diploma’s moeten niet alleen overzicht brengen, maar ook doorstroming stimuleren. “Ik wil jongeren perspectief bieden. Dat begint al bij de oproepkrachten. Korte en snelle trainingen moeten ervoor zorgen dat het service- en kennisniveau direct verbetert.”

“En het levert de titel leerling-sommelier op, met de uitdaging om verder te gaan en junior gastronoom-sommelier te worden.”

IGE
Het IGE wordt een zelfstandige stichting met een raad van advies waarin diverse sectoren van de branche vertegenwoordigd zijn. Eén van de eerste taken van het IGE is het vaststellen van de eindtermen van de gastronomische vaardigheden op niveau 1, 2 en 3.

Op basis daarvan worden examens gemaakt die door opleiders aangevraagd kunnen worden. Het IGE houdt ook het register bij van de behaalde certificaten en diploma’s zodat bekend is wie, wat gehaald heeft en duidelijk is wat iemand nog moet doen om een volgend diploma te behalen.

Masteropleiding
Klosse, die ook lector is aan de Stenden University in Leeuwarden, zoekt tevens integratie met de masteropleiding gastronomie die daar ontwikkeld wordt. Iemand met een bachelor-titel zou op deze manier in de toekomst een officiële mastertitel kunnen gaan behalen.

België
De nieuwe voorgestelde structuur en titels maken het ten slotte mogelijk dat de Academie voor Gastronomie ook cursussen gaat aanbieden in België. Daarvoor heeft Klosse al contact gelegd met de Belgische opleider WineWise van Sybille Troubleyn.

Onderzocht wordt of ook de volledige opleidingsstructuur door België overgenomen kan worden.

Bron: www.wijnwijs.eu