In het regeerakkoord van VVD en PvdA wordt het opheffen van publiekrechtelijke organen aangekondigd en daarmee ook de opheffing van het Productschap Wijn. Een aantal publieke taken zullen worden ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken (EZ). Andere taken kunnen elders privaat worden ondergebracht, bijvoorbeeld bij een brancheorganisatie. Het bedrijfsleven beslist daarover.

Op dit moment is het nog onduidelijk hoe het met de activiteiten van de productschappen verder gaat. Zeker is dat het herpositioneren van taken een zorgvuldige afstemming vraagt van alle betrokken partijen. De komende periode is er daarom overleg tussen partijen zoals het ministerie van Economische Zaken, bedrijfsleven, de SER en het Bestuur van het Productschap Wijn. In dat overleg wordt bezien waar de huidige taken van het productschap kunnen worden ondergebracht.

Bron: www.wijn.nl