In tegenstelling tot eerdere berichten organiseert de Stichting Nationale Wijnweek in 2013 wederom de Nationale Wijnweek en de Open Dag Nederlandse Wijngaarden.

De open dag wordt traditiegetrouw in het weekend voorafgaand aan de Nationale Wijnweek georganiseerd. In 2013 op zaterdag 28 en/of zondag 29 september a.s.

In het regeerakkoord van VVD en PvdA, dat op 29 oktober 2012 is gepubliceerd, wordt het opheffen van publiekrechtelijke organen aangekondigd en daarmee ook de opheffing van het Productschap Wijn. Een aantal publieke taken zal worden ondergebracht bij het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Andere taken kunnen wellicht elders privaat worden ondergebracht, bijvoorbeeld bij een brancheorganisatie.

De open dag Nederlandse wijngaarden wordt daarom in 2013 voor de laatste keer door het Productschap Wijn georganiseerd.